Pääasiassa uusien farmaseuttisten välituotteiden kehittämiseen ja tuotantoon

Mukana syövän torjunnassa, sydän- ja verisuonisairauksissa, mielenterveyssairauksissa ja muilla aloilla

top_03
head_bg1

Tuotelista

1) Päätuote

 

Tuotteen nimi

CAS-nro

1

Ketiapiini 2-(2-kloorietoksi)etanoli 628-89-7

2

2-[2-(1-piperatsinyyli)etoksi]etanoli 13349-82-1

3

  N-(3-klooripropyyli)morfoliini 7357-67-7

4

  4-amino-3-fluorifenoli 399-95-1

5

Pentoviriini 2-(2-(dietyyliamino)etoksi)etanoli 140-82-9

6

1-fenyylisyklopentaanikarboksyylihappo 77-55-4

7

Vovaxamine 1-kloori-4-metoksibutaani 17913-18-7

8

4-(trifluorimetyyli)bentsosyanidi 455-18-5

9

Dasatinibi 2-kloori-6-metyylianiliini 87-63-8

10

2-amino-N-(2-kloori-6-metyylifenyyli)tiatsoli-5-karboksamidi 302964-24-5

11

Rabepratsoli 3-metoksi-1-propanoli 1589-49-7

12

Peptide Protectryhmä 4,4'-dimetoksitrityylikloridi 40615-36-9

13

Venetoclax 4-aminometyylitetrahydropyraani 130290-79-8

14

Mykofenolaattimofetiili Morfoliininen etanoli 622-40-2622-40-2622-40-2622-40-2

15

Farmaseuttiset välituotteet N-hydroksietyylipiperidiini 3040-44-63040-44-6

16

Dijodimetaani 75-11-6

17

2-kloori-5-jodibentsoehappo 19094-56-5

18

Ketiapiini

Dibentso[b,f][1,4]tiatsepiini-11-[10H]oni 3159-07-7
2) Eetterijohdannaiset

 

Tuotteen nimi

CAS-nro

1

3-fenoksi-1-propanoli 6180-61-6

2

Triglyme 112-49-2

3

Tetrahydropyraani 142-68-7

4

4-propoksibentsaldehydi 5736-85-6
3) Klooriyhdisteet

 

Tuotteen nimi

CAS-nro

1

1-klooridekaani 1002-69-3

2

1-klooridodekaani 112-52-7

3

klooritetradekaani/1-klooritetradekaani 2425-54-9

4

1,6-diklooriheksaani 2163-00-0

5

1,10-diklooridekaani 2162-98-3

6

1-kloori-2-metoksietaani 627-42-9

7

1-kloori-3-bentsyylioksipropaani 26420-79-1

8

1-kloori-2-etoksietaani 628-34-2

9

Diklooridietyylieetteri 111-44-4

10

Diklooritrietyylieetteri 112-26-5

11

3-kloori-1-propanoli 627-30-5

12

Dikloorietyylieetteri 111-44-4
4) Heterosykliset johdannaiset

 

Tuotteen nimi

CAS-nro

1

2-metyyli-2-oksatsoliini 1120-64-5

2

4-(3-klooripropyyli)morfoliini 7357-67-7

3

4-(2-aminoetyyli)morfoliini 2038-03-1

4

4-(2-hydroksietyyli)morfoliini 622-40-2

5

4-(2-kloorietyyli)morfoliinihydrokloridi 3647-69-6

6

N-fenyylimorfoliini 92-53-5

7

1-(2-hydroksietyyli)-4-metyylipiperatsiini 5464-12-0

8

N-(2-hydroksietyyli)piperidiini 3040-44-6

9

N-(2-kloorietyyli)piperidiinihydrokloridi 2008-75-5

10

N-(2-hydroksietyyli)pyrrolidiini 2955-88-6
5) Amiinijohdannaiset

 

Tuotteen nimi CAS-nro

1

2-metoksietyyliamiini 109-85-3

2

2-etoksietyyliamiini 110-76-9

3

3-dietyyliamino-1-propanoli 622-93-5

4

N,N-di-isopropyylietanoliamiini 96-80-0
6) Asetaali

 

Tuotteen nimi CAS-nro

1

2-klooriasetaldehydidimetyyliasetaali 97-97-2

2

2-aminoasetaldehydidimetyyliasetaali 22483-09-6

VINKKEJÄ